سی دی قدرت عمل

نوشته شده توسط :مریم قادری
شنبه 7 شهریور 1394-09:25 ق.ظ

 

به نام خداوند یکتا
روزیکشنبه مورخ 1394/05/04لژیون همسفران قاصدک با دستور جلسه ی سی دی قدرت عمل راس ساعت 17:45آغاز به کارنمود.

سخنان استاد:

در ابتدای سی دی آقای مهندس اشاره ای می کنند به انتخابات که ما در انتخابات که شر کت می کنیم باید نسبت به شخصی که انتخاب می کنیم یکسری شناخت داشته باشیم چرا که ما آنرا به عنوان وکیل خود قرار داده ایم یعنی وکالت انجام تمام کارهایمان رابه آن شخص می دهیم پس این انتخاب باید بر مبنای شناخت وآگاهی باشد که این کار دقیقا در  کنگره انجام می شود.

وسپس بخشی که آقای مهندس بدنبال آن بیان می کنند موضوع تنها آمدن وتنها رفتن است وحال اینکه این مطالب چه تاثیری روی ما می گذارد ومنظوربه این دنیا است یعنی اینکه در این دنیا آمدن یک منظور و یک هدفی دارد واینکه   یک مسئله خاصی را دنبال می کنیم .

دیالوگی بین استاد ونگهبان در تاریخ 5/5/78

ما اکثرا تنها به این جهان می اییم و با خود آشنا می شویم وسپس حکم می یا بیم که در جمع با مفهوم مهربانی ادامه حیات بدهیم.در این مورد که در جمع هستیم چگونه باید از زندگی بهره مفید بر داریم تا دچار مشکلات نشویم ومهمترین قسمت همین جا است که باید به توانایی هایی دست بیا بیم.یعنی اگر این مثلث را خوب رسم نما ییم قدرت تفکر -قدرت انجام عمل – قدرت فیزیک بدن  بدون هیچ ابهامی از این  مرحله حیات عبور خواهیم کرد ودر پایان سفر که به ظاهر تنها هستید تنها نخوا هید بود .واین به آن چه انجام داده اید ویک گام بسیار عظیم را بر داشته اید در دفتر اوراقی ثبت می گردد.مشروط به اینکه بین تنها آمدن وتنها رفتن را با آن مثلث خوب کامل نمایید آنگاه خواهید دید که رنج تبدیل به یک گنج معنوی خواهد شد که با آن سو با خود می برید امید وارم  که مفهوم آنچه را گفته ایم خوب احساس  نموده باشید. اکثرا تنها به دنیا می آییم وقتی آمدیم با خو د آشنا می شویم .ما چهار حلقه در حیات داریم که سه حلقه را بیشتر می روند و حلقه ی چهارم همان حیات بعد از مرگ است . همان مسئله ای که می گوید آنچه باوراست محبت است وآنچه نیست ظروف تهی است.یعنی اینکه  اگر محبت بین انسانها وجود نداشت ما هیچ ارتبا طی با هم ندا شتیم وآن چیزی که ما را دور هم جمع کرده همان عشق ومحبت است وما دائما داریم آموزش می بینیم که در این جایگاهی که هستیم خدمت کنیم وخیانت نکنیم ویاد می دهیم که تن آدمی شریف است به جان آدمیت.آقای مهندس می فرمایند :هنر نیست که آدم دشمن زیاد کند ،هنر این است که آدم دوستانش را زیاد کند.به گفته  امیر المومنین که می فر مایند:هر کس یک کلمه به من بیا موزد من بنده ی او هستم.پس دیگرانی که اینقدر به ما می آموزند را ارج نهیم و شکر گزار باشیم واینها در پرتومهربانی است و گفته ی دیگر از امیر المومنان که می فر ما یند:برای دنیایت آن چنان کن که همیشه زنده ای و برای آخرت آن چنان کن  که هر لحظه از دنیا خواهی رفت.ما داریم یاد می گیریم وتمرین می کنیم که چگونه  از زندگی بهره مفید ببریم.واین که در زندگی دچار مشکل می شویم جز بافت زندگی  می با شد و مهمترین قسمت این است که باید به توانایی دست یی ها یی  دست یا بیم . بنا بر این اگر مشکلی به وجود می آید آن را لعنت ندانیم وبدانیم > رحمت خداوند است .

دست پیدا کنیم.مهمترین مشکل ما این است که ما تفکر نمی کنیم و احساسی عمل می کنیم و ساده ترین ،بی منطق ترین و عصبی ترین راه را انتخاب می کنیم .پس تفکرکردن یکی از نکات بر جسته ی ما می باشد که می بایست آن را تقویت کنیم .مسئله ی قدرت انجام عمل است وآیا ما قدرت انجام عمل را داریم ؟به قول یکی از بزرگان حفظ قران مقدمه ی عمل و فهم انسان است .که قدرت انجام عمل نیز شامل یک مثلث می با شد . اعمال مثبت که با ید انجام بدهیم اعمال منفی که نباید انجام دهیم اعمال خنثی که نباید هیچ عملی انجام دهیم .مسئله بعد قدرت فیزیک ‌ بدن  که ما اصلا قدرت  فیزیک بدن را بهش تو جهی نمی کنیم بدن ما انسانها طوری طراحی شده است که هر چه قدر بیشتر کار کند سر حال تر قبراق تر است .وما درست نقطه معکوس آن را عمل می کنیم پس فیزیک بدن را باید خوب وقوی نگه داریم 1 – قدرت فی زیک بدن 2-قدرت تخریب بدن پس وظیفه ما تکمیل و کامل نمودن این مثلث می باشد واین که در طول حیاتی که هستیم قدرت تفکر را بر نامه ریزی کنیم که آن هم حالات متعددی دارد  . 1- تفکر مثبت 2- تفکر منفی 3- بی تفکرینظرات() 

لژیون 03/03 ... رازهای نهان

نوشته شده توسط :مریم قادری
جمعه 16 مرداد 1394-03:49 ب.ظ

به نام خداوند یکتا
روز یکشنبه مورخ 1394/03/03لژیون همسفران قاصدک
 
بادستور جلسه رازهای نهان

راس ساعت 17:45آغاز به کار نمود.تن مناره علم ودانش همچو مرغ       خواستی صدمرغ گیر ،خواه دو مرغ


در این بیت شعر تن انسان را شبیه به مناره دانستند وعلم ودانش رابه مرغ شبیه دانسته.

علم ودانش در درون انسانها نهفته است فقط مهم تلاش خود انسان است که بتواند این علم ودانش را از درون خود کشف کند .کنگره مثل سفره ای گسترده شده واین ربط به خودشخص دارد که چقدربتواندازاین نعمت استفاده کند.اگرکسی اول این سفره رسیدازبهترینها و زیبا تر ین ها نصیبش خواهد شد واگرکسی آخر سفره رسید ته مانده های سفره با قی مانده است.پس در کنگره هر چه فعالتر باشیم واز علم ودانش موجود در آن استفاده بکنیم آنجا بهتر توانسته ایم از این سفره گسترده استفاده کنیم.

استفاده کنیم.در کنگره خدمات رایگان در خدمت مردم قرار می گیرد و در موردشغل،موقعیت اجتماعی وموقعیت مالی کسی سوال نمی شود .ولی اینکه یک نفر چقدر می تواند از کنگره استفاده کند به خود شخص ربط دارد وهر کس هر چه قدر خودش دلش بخواهد از علم ودانش موجود در آن استفاده می کند.

 


ادامه مطلب


نظرات() 

لژیون 04/14 ... سی دی تسلیم قدرت مطلق

نوشته شده توسط :مریم قادری
یکشنبه 21 تیر 1394-12:01 ب.ظ

درروزیکشنبه مورخ 14/04/1394

لژیون همسفران قاصدک با دستورجلسه ی سی دی

 تسلیم قدرت مطلق 

 راس ساعت 17:45آغازبه کارنمود.

این سیستم مثل یک بازی است وهم قطب مثبت داردوهم قطب منفی .وبراساس این دوقطب که درجریان است که همان ارزشهاوضدارزشها است وممکن است زندگی یه جورایی خیلی سخت وطاقت فرسا باشد.مثل موج که در دریا امواج داردویک موقع نیز ساکت وبا آرامش است .ادامه مطلب


نظرات() 

لژیون 02/13 ... وادی نهم

نوشته شده توسط :مریم قادری
شنبه 20 تیر 1394-02:08 ب.ظ

روز یکشنبه مورخ 1394/02/13لژیون همسفران قاصدک با دستور جلسه ی وادی نهم راس ساعت 17:45آغاز به کارکرد.

این هفته ،هفته کمک راهنماست .

خانم نجمه فرمودند:نماد این هفته یک نوع آموزش است به من نوعی که در مقام رهجو هستیم.

باید یاد بگیرم که از این جایگاه وموقعیت سپا سگزار باشم و از این شال باید سپاسگزار باشم و انسانی که زیر این شال قرار گرفته را نباید زیر ذره بین قرارداد.بلکه باید به این شال توجه کرد وسپاس گزار باشم .که من زیر سایه ی این شال به کنگره امدم و زمانی که این شال گرفته بشود با بقیه هیچ تفاوتی نمی کنم.ولی وقتی این به گردن شخص باشد باعث می شود خیلی قدم های محکم برداشته وبه خود وحرکات خود توجه کند

ادامه مطلب


نظرات() 

لژیون 01/30 ... وادی نهم

نوشته شده توسط :مریم قادری
چهارشنبه 17 تیر 1394-10:05 ب.ظ


به نام قدرت مطلق الله

درروز یکشنبه مورخ 1394/01/30لژیون همسفران قاصدک با دستور جلسه ی

وادی نهم ... نقطه تحمل

راس ساعت17:45آغازبه کارنمود.

پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهاده اند ؟

این پیام یک پیام خصوصی است .این پیام برای افرادی است که دوست دارند از تکرار مکررات دست بکشندوگذشته را کنار گذاشتندومی خواهند یک حرکت جدیدی را شروع کنند.منظور از دنیای تازه،یک دنیای تازه معنوی است.آنها می خواهندبه دنیای متفاوت از لحاظ اندیشه وجهان بینی قدم بگذارند.

منظور از خویش خویشتن در این پیام:این همان خود نفس هر کس است وخویشتن همان روحی است که همه متعلقات نفس را در بر می گیرد.روح، خویش ،فامیل هم می تواند ‌تعبیر شود ولی اینجا ما در مورد نفس صحبت می کنیم.


به ادامه مطلب مراجعه کنید


نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic